จุดประสงค์

จุดประสงค์ ฉลองเทศการออกพรรษาของชาว ไทยพุทธเพราะจะจัดขึ้นหลังจากออกพรรษาแล้วเป็นการสร้างความสามัคคี ให้เกิดขึ้นในหมู่บ้านในอดีตนั้นจะใช้เรือยาวในการแห่กฐินหรือผ้าป่าไปวัด และเพื่อความสนุกสนานและความเพลิดเพลิน จึงได้จัดแข่งขันเรือยาวขึ้นด้วยเป็นโอกาสดีของหนุ่มสาว ต่างหมู่บ้านที่จะได้รู้จักพบปะสังสรรค์กัน 

กติกาการแข่งขัน

กติกาการแข่งขัน ใช้ระบบแพ้คัดออก โดยจับคู่แข่งขันกัน หากเรือฝ่ายใดแข่งชนะ ๒ ครั้ง ถือว่าเป็นฝ่ายชนะ แต่ถ้าผลัดกันแพ้ผลัดกันชนะ ฝ่ายละเที่ยวก็จะต้องมาตัดสินในการแข่งเที่ยวที่ ๓ กฎและกติกาเบื้องต้นของการแข่งขันเรือ เริ่มจากระดับการแข่งขันเรือยาว โดยปกติจะแบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ เรือยาวขนาดใหญ่ที่มีฝีพายเริ่มต้นตั้งแต่ 41 คนแต่ไม่เกิน 55 คน เรือขนาดกลางที่มีฝีพายเริ่มต้นตั้งแต่ 31 คนแต่ไม่เกิน 40 คน และเรือยาวขนาดเล็กที่มีฝีพายเริ่มต้นตั้งแต่ 31 คนแต่ไม่เกิน 30 คน ระยะทาง การแข่งขันเรือพายส่วนใหญ่มีความยาวประมาณ 600-650 เมตร โดยมีทุ่นทุกๆ 100 เมตร ความงดงามของการกรรเชียงอยู่ในจังหวะการกรรเชียงของนักกรรเชียงทุกคน จังหวะการพายสามารถวัดได้ว่าเรือมักจะแพ้หรือชนะในช่วง 100 เมตรแรกของการพาย คนพายผลักคนพายลงไปในน้ำลึก เพื่อให้เรือวิ่งใกล้เส้นชัยได้เพิ่มจังหวะการพาย เสียงกรีดร้องเริ่มได้ยิน พลอยให้คนที่นั่งดูช่วยกันโห่ร้องเชียร์…นั่นคือเสน่ห์ของการดูแข่งเรือที่สนุกสนาน การแข่งขันมักจะเป็นแบบแพ้คัดออก การแข่งขันเรือยาวล่องไปตามลำน้ำ และแข่งกันเป็นระยะทาง เมื่อแข่งรอบแรกเสร็จเส้นน้ำจะเปลี่ยน (เหมือนสลับลู่ในกรีฑา) ผู้ชนะต้องวิ่งให้เสร็จ 2 ใน 3 […]

การแบ่งประเภท

การแบ่งประเภทการแข่งขัน จะแบ่งตามขนาดของเรือ เรือยาวใหญ่ ๔๑ – ไม่เกิน ๕๕ ฝีพาย เรือยาวกลาง ฝีพาย ๓๑ – ไม่เกิน ๔๐ ฝีพาย และเรือยาวเล็กที่มีฝีพายไม่เกิน ๓๐ ฝีพาย โดยเรือจะขุดขึ้นจากต้นตะเคียนทั้งต้นโดยช่างขุดเรือที่มีฝีมือในการขุดเรือ ส่วนระยะทางที่ใช้แข่งขัน จะมีระยะทางประมาณ ๖๐๐ – ๖๕๐ เมตร โดยจะมีทุ่นบอกระยะทุกๆ ๑๐๐ เมตร